Mikä kortti?

1 logo | 38 maata | 60 000 etuutta ympäri Eurooppaa | yli 5 miljoonaa kortinhaltijaa 

Eurooppalainen nuorisokortti on kaikille alle 30-vuotiaille nuorille suunnattu etukortti. Kortti edistää nuorisoliikkuvuutta ja nuorten aktiivista osallistumista tarjoamalla tavoitteita tukevia etuja. Korttiedut koskevat esimerkiksi matkustusta, majoitusta, kulttuuria, palveluita ja tuotteita Euroopassa. Lisäksi kortti toimii nuorisotiedotuksen kanavana.

Kansallinen kortista vastaava taho on Suomen nuorisoyhteistyö – Allianssi ry. Kansainvälisellä tasolla kortista vastaa European Youth Card Association (EYCA). EYCA:sta ja eurooppalaisesta nuorisokorttijärjestelmästä löytyy lisätietoa kohdassa EYCA.

Yhteistyökumppanit

Eurooppalaista nuorisokorttijärjestelmää tukevat Euroopan unioni Erasmus + -ohjelman kautta ja Euroopan neuvosto.

Eurooppalaisen nuorisokortin tukena Suomessa on opetus- ja kulttuuriministeriö. Lisäksi monet nuorisojärjestöt sekä kuntien nuorisotoimet ovat yhdistäneet kortin osaksi omaa jäsenkorttiaan.