EYCA - European Youth Card Association

Eurooppalainen nuorisokortti kuuluu osana eurooppalaiseen nuorisokorttijärjestelmään. Suomen lisäksi korttia voi käyttää 37 muussa Euroopan maassa. Näissä maissa on oma korttinsa, jolla on oma kansallinen nimensä (esim. Skotlannissa Young Scot) ja omat kansalliset etunsa ja alennuksensa. Kortinhaltijoita on yli viisi miljoonaa. Kaikki korttijärjestöt ovat jäseninä EYCA:ssa (European Youth Card Association), jonka päämaja on Brysselissä. 

Euroopassa kortilla saa etuja yli 60 000 paikassa. Eduista saat tarkempaa tietoa eurooppalaisesta etutietokannasta (ks. linkki alla). EYCA:n kotisivuilta näet myös suoraan eri maiden tärkeimmät edut tai korttijärjestöjen yhteystiedot, jos haluat tilata eri maiden julkaisemia etuoppaita. 

EYCA:n sivut: www.eyca.org

Etutietokanta (Discount database)